ADWOKAT I NOTARIUSZ STANU FLORYDA AGNIESZKA PIASECKA

Agnieszka „Aga” Piasecka jest polskojęzycznym prawnikiem na Florydzie i może Ci pomóc w przygotowaniu dokumentów prawnych w języku polskim lub tłumaczeniu amerykańskich dokumentów prawnych na język polski. Agnieszka Piasecka oferuje dla swoich klientów także usługi notarialne osobiście lub online (przez internet) oraz może pomóc w uzyskaniu klauzuli/certyfikatu apostille do Polski.

Aby uzyskać pomoc w tworzeniu i/lub tłumaczeniu dokumentów prawnych, poświadczeniu notarialnym lub uzyskaniu certyfikatu/klauzuli apostille dla Polski, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź: PiaseckaLaw.com

Apostille do Polski, Apostille dla Pełnomocnictwa do Polski, Apostille dla Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku do Polski

Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem na Florydzie, USA. Mecenas Piasecka może Ci pomóc w załatwieniu klauzuli/certyfikatu apostille do Polski, apostille dla pełnomocnictwa do Polski, apostille dla oświadczenia o odrzuceniu spadku do Polski. Kancelaria Agnieszki Piaseckiej oferuje również internetową notaryzację dokumentów, a także tłumaczenia dokumentów prawnych w sprawach imigracyjnych i innych.

Aby uzyskać certyfikat/klauzulę apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Apostille, Usługa Apostille,	Apostille do Polski, Certyfikat Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu, Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

CERTYFIKAT / KLAUZULA APOSTILLE

Certyfikat apostille służy uwierzytelnieniu pieczęci i podpisów urzędników państwowych lub notariuszy na dokumentach publicznych, takich jak akty urodzenia, akty zgonu, akty zawarcia małżeństwa, wyroki sądowe lub inne dokumenty wydane przez władze publiczne, aby można je było użyć w obcych krajach, które są członkami konwencji haskiej z 1961 r. Polska przystąpiła do konwencji haskiej o apostille w dniu 14 sierpnia 2005 r. i każdy oficjalny dokument amerykański przeznaczony do Polski musi być opatrzony klauzulą/certyfikatem apostille od Sekretarza Stanu Florydy lub USA.

Apostille, Usługa Apostille,	Apostille do Polski, Certyfikat Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu, Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

DOKUMENTY FEDERALNE WYMAGAJĄCE APOSTILLE

Departament Stanu USA wydaje klauzulę/certyfikat apostille tylko dla dokumentów federalnych. Dokumenty podpisane między innymi przez następujących urzędników wymagają klauzuli/certyfikatu apostille wydawanego przez Departament Stanu USA:

 • Urzędnik federalny USA
 • Urzędnik konsularny USA
 • Notariusz wojskowy lub zagraniczny konsul dyplomatyczny
Apostille, Usługa Apostille,	Apostille do Polski, Certyfikat Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu, Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

DOKUMENTY STANOWE WYMAGAJĄCE APOSTILLE

Dokumenty podpisane przez urzędników stanowych wymagają klauzuli/certyfikatu apostille wydanego przez odpowiedniego Sekretarza Stanu w tym stanie, w którym powstał dokument.

Przykłady dokumentów stanowych i lokalnych obejmują:

 • Akty urodzenia
 • Akty zgonu
 • Świadectwa małżeństwa
 • Wyroki rozwodowe
 • Inne wyroki i dokumenty sądowe
 • Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku
 • Pełnomocnictwa
 • Testamenty
 • Oświadczenia pod przysięgą
 • Regulamin
 • Faktury handlowe
 • Kopia paszportu USA (tylko strona identyfikacyjna)
 • Dyplomy
 • Weryfikacja dochodu
 • Transkrypty
 • Umowy
 • Statut Spółki
 • Inne dokumenty biznesowe

Uwaga: wszystkie certyfikaty muszą zawierać podpis, czytelne nazwisko, tytuł i pieczęć urzędnika lub notariusza.

Dokument wydany przez państwo będące członkiem konwencji haskiej i opatrzony klauzulą/certyfikatem apostille nie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Departament Stanu USA ani legalizacji przez ambasadę USA lub konsulat zagraniczny, aby zostać uznanym w kraju uczestniczącym w konwencji haskiej.

Dokumenty wydawane przez państwo do użytku w krajach, które nie są członkami konwencji haskiej z 1961 r. mogą być uwierzytelniane za pomocą certyfikatu uwierzytelnienia wydanego przez Departament Stanu USA.

Powyższy artykuł powstał w oparciu o informacje uzyskane dostępne na stronie Biura Spraw Konsularnych: www.travel.state.gov

Aby uzyskać certyfikat/klauzulę apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Apostille, Usługa Apostille,	Apostille do Polski, Certyfikat Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu, Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater